Privacy beleid

Als makelaar / taxateur krijgen wij veel gegevens in handen van onze (potentiele) opdrachtgevers en hun wederpartijen. Dit kunnen privacygevoelige gegevens zijn. Op deze webpagina beschrijven wij wat daarbij komt kijken en hoe wij als ‘Wonen en waarde’ daar al vanaf onze bedrijfsstart – ruim 15 jaar geleden – zorgvuldig mee omgaan aangaande onze website. Wij respecteren jouw privacy en wij houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

In dit privacybeleid leggen we je in zo helder mogelijke taal uit wat we doen, waarom en wat het betekent voor jou als (potentieel) klant of opdrachtgever.

Wie zijn wij

‘Wonen en Waarde’ is er om jou als bezoeker van onze website te helpen dichter bij je droomhuis te komen, of jouw (potentiele) klant of opdrachtgever te ondersteunen middels onze diverse vormen van dienstverlening. Het verwerken van jouw persoonsgegevens hoort simpelweg bij ons werk en daar gaan we heel zorgvuldig mee om. Jouw privacy is voor ons van het grootste belang. Dit is voor ons de basis om in vertrouwen met elkaar te werken:

 • We zijn transparant over de manier waarop en de doelen waarvoor we je persoonsgegevens verwerken.
 • We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan dat we ze nodig hebben.
 • We zetten passende methodieken en technieken in om je persoonsgegevens te beschermen – de gegevens van onze website zijn fysiek gescheiden van ons bedrijfsnetwerk.
 • We zullen jouw persoonsgegevens nooit zonder jouw toestemming op onze website plaatsen of verkopen.
 • We zijn bereikbaar en beschikbaar als je met ons wil communiceren over je privacy of jouw persoonsgegevens.

Voor wie geldt dit privacybeleid

Bij ‘Wonen en Waarde’ gaan we zorgvuldig om met onze bezoekers en dus ook met hun persoonsgegevens en waarbij we altijd onze privacybelofte nakomen. Wil je meer weten over privacy bij ‘Wonen en waarde’? Hieronder hebben we alles voor je op een rijtje gezet.

Voor welke doelen verwerken wij persoonsgegevens

Het is noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken om onze diensten aan te kunnen bieden en te verbeteren, en om ons website veilig, snel en altijd beschikbaar te houden. Ook is het nodig om persoonsgegevens te verwerken om ons klantcontact goed te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Deze doeleinden worden verderop in dit privacybeleid nader toegelicht.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

‘Wonen en Waarde’ verwerkt van jou de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt om je een dienst te leveren, zoals je die bijvoorbeeld bij een contactaanvraag aan ons verstuurt, of een beoordeling van onze makelaar die je achterlaat op Funda en tevens geplaatst wordt op onze eigen website.
 • Klantcontactgegevens, zoals e-mails die je verstuurt aan ons.
 • Objectgegevens (zaken zoals foto’s, adresgegevens, plattegronden en overige kenmerken van een te koop of te huur staande woning), voor zover die te herleiden zijn tot een individu.

‘Wonen en Waarde’ verwerkt géén automatisch gegenereerde informatie, zoals klikgedrag op onze website, géén IP-adres en géén browsergegevens (dit is de reden waarom we ook geen cookiebeleid hebben).

Hoe komen wij aan persoonsgegevens

Het grootste deel van de persoonsgegevens waarover wij beschikken wordt door jou als bezoeker van onze website zelf aangeleverd. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer je een contactaanvraag voor een woning doet.
Ook objectgegevens, zoals foto’s, adresgegevens en overige kenmerken van een te koop of te huur staande woning, beschouwen wij als persoonsgegevens voor zover deze te herleiden zijn tot een individu.

Wanneer je jouw e-mailadres doorgeeft aan ons, kunnen we deze enkel met jouw toestemming doorgeven aan derden.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Voor het verwerken van persoonsgegevens zijn verschillende wettelijke grondslagen: de reden waarom wij dit als makelaar- en taxatiekantoor mogen doen.

‘Wonen en Waarde’ verwerkt persoonsgegevens om voorbereidingen te treffen voor en uitvoering te geven aan een overeenkomst, op grond van toestemming, of in sommige gevallen, om te voldoen aan een wettelijke plicht. Ook kan het zijn dat we een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking. Dit is bijvoorbeeld het geval als we de persoonsgegevens gebruiken om onze website en de diensten die we aanvullend aanbieden te verbeteren, ten behoeve van ons klantcontact, of als we de persoonsgegevens gebruiken om het platform veiliger en betrouwbaarder te maken, of voor marketingdoeleinden. Onder marketingdoeleinden verstaan we onder andere het toesturen van nieuwsbrieven. Hieronder hebben we voor de belangrijkste verwerkingen aangegeven wat de grondslag daarvan is.

Vaak zul je ons persoonsgegevens geven om een dienst af te nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan om in contact te komen met ons, of om informatie of om gebruik te willen maken van onze dienstverlening. We verwerken je persoonsgegevens dan in de eerste plaats om die dienst te leveren en dus om uitvoering te geven aan wat door jou aan ons is gevraagd. Daarnaast verwerken we deze persoonsgegevens om onze dienstverlening te verbeteren, voor marketingdoeleinden of voor de beveiliging van onze website.

Indien je besluit een beoordeling van een makelaar van ‘Waarde en wonen’ op Funda achter te laten, die tevens op onze eigen website wordt geplaatst, dan verwerken wij jouw persoonsgegevens op grond van jouw toestemming.
Objectgegevens verwerken we op onze website in de eerste plaats om uitvoering te geven aan de overeenkomst die wij met onze opdrachtgevers hebben. Daarnaast hebben we een gerechtvaardigd belang bij de verdere verwerking van deze objectgegevens, omdat we hiermee onze diensten, het contact met Funda, verkoper, verhuurder, koper en huurder beter kunnen laten verlopen en onze marketing beter kunnen uitvoeren.

Klantcontactgegevens verwerken we op de eerste plaats om ons klantcontact goed te laten verlopen, en daarnaast om onze diensten te verbeteren en dus om uitvoering te geven aan onze overeenkomst en tevens op grond van gerechtvaardigd belang.
Voor een selecte groep persoonsgegevens geldt dat we die (ook) verwerken omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens die worden gebruikt voor facturatie en gegevens waarmee we vastleggen dat je (geen) nieuwsbrieven van ons wilt ontvangen.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

We bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang we ze nodig hebben voor het doel waarvoor we ze verwerken, om je optimaal te bedienen of om aan onze wettelijke plichten te voldoen. We hanteren de volgende criteria bij het vaststellen van de bewaartermijnen:

 • Als je gebruik maakt van onze diensten, bewaren we je persoonsgegevens zolang we ze nodig hebben voor het leveren en verbeteren van die dienst. Of tot het moment dat je ze wilt (laten) verwijderen.
 • Als je toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van e-mails, bewaren we je persoonsgegevens totdat je die toestemming intrekt. Zodra je dat doet, bewaren wij nog wel persoonsgegevens die nodig zijn om aan te kunnen tonen wanneer je toestemming hebt gegeven en wanneer je deze hebt ingetrokken.
 • Als je besluit een makelaarsbeoordeling achter te laten op ‘Wonen en Waarde’ als ook Funda, dan wordt deze beoordeling maximaal 2 jaar op beide websites getoond totdat jij deze zelf verwijdert, jij opdracht geeft dit te doen of tot het moment dat wij de mogelijkheid tot het achterlaten van beoordelingen in zijn geheel uitzetten.

Financiële informatie zoals facturen en of specifieke persoonsgegevens bewaren we zolang we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Objectgegevens publiceren we in beginsel nog 3 jaar na de datum waarop het object als verkocht is afgemeld. We bewaren objectgegevens zolang we ze nodig hebben voor het leveren en verbeteren van onze diensten.

Met wie delen wij persoonsgegevens

We verkopen nooit persoonsgegevens aan derden, tenzij je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven, bijvoorbeeld voor de aanvraag van een hypotheekofferte.

‘Wonen en Waarde’ publiceert uiteraard objectgegevens op haar eigen website als ook op die van Funda. Ook delen we objectgegevens via onze social media kanalen. Een bezoeker heeft daarnaast de mogelijkheid om via onze website objecten op social media of via e-mail te delen.

Mocht het voorkomen dat (één of meerdere onderdelen van) ‘Wonen en Waarde’ wordt overgedragen aan een derde, dan kunnen als onderdeel van deze overname ook de persoonsgegevens die wij verwerken, worden overgedragen aan deze derde. Als deze situatie zich voordoet, zullen we je hierover tijdig informeren.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens

Om te voorkomen dat iemand anders jouw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt of verwerkt, hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. We vullen ze aan of scherpen ze aan waar nodig.

Hoe zit het met social media

Wij nemen geen functionaliteiten van social media, zoals like buttons of pixels, in onze website op.

Als je via een social media kanaal communiceert met ‘Wonen en Waarde’, valt de registratie van onze communicatie binnen het domein van het gekozen kanaal en zijn de voorwaarden van dat kanaal van toepassing. Voor zover ‘Wonen en waarde’ die gegevens verwerkt voor eigen doeleinden, is dit privacybeleid daarop van toepassing.

Hoe zit het met profiling

Profiling is kort gezegd het verzamelen van kenmerken, interesses en gegevens van jou als bezoeker van onze website. ‘Wonen en waarde’ maakt hiervan géén gebruik.

Wat zijn jouw rechten

Jij hebt zelf de controle over je persoonsgegevens. Je hebt recht op duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie. Je kunt contact met ons opnemen om je persoonsgegevens kosteloos in te zien, te verzoeken om je persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. We kunnen onder bepaalde omstandigheden ook persoonsgegevens overdragen. Bovendien kun je bezwaar maken tegen de verwerking, of ons verzoeken om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Als je geabonneerd bent op onze nieuwsbrief en die niet meer wilt ontvangen, kun je je altijd uitschrijven door in een nieuwsbrief op afmelden te klikken.

Wij maken geen gebruik van zogeheten ‘cookies’ of soortgelijke technieken. Als je een verzoek doet dat betrekking heeft op hoe we omgaan met je persoonsgegevens, kunnen we je altijd vragen om je te identificeren. Als je voor dat doel een kopie van je paspoort of ander ID-bewijs meestuurt, vragen we je om jouw pasfoto en BSN-nummer onleesbaar te maken.

Vragen of opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen over privacy bij ‘Wonen en waarde’? Ben je het niet eens met het feit dat of de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken? Stuur dan een e-mail naar info@wonenenwaarde.nl

We nemen alle vragen, opmerkingen en verzoeken serieus en blijven graag met je in contact over jouw privacy bij ‘Wonen en waarde’, ook als je ergens niet tevreden over bent. Je hebt overigens ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is gewijzigd op 1 augustus 2023, en daarmee de 2e versie. ‘Wonen en Waarde’ behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen en raadt je aan om regelmatig op deze pagina te kijken. Wijzigingen in ons privacybeleid maken we bekend op onze website.

Vergelijk plaatsingen

Vergelijken